Unesite datum vašeg rođenja

.
.

Amstel brine o odgovornoj komunikaciji.
Morate imati najmanje 18 godina da biste
pristupili ovom sajtu.

Pobednici

- Prva nedelja -

 • Dragan Stojanovic
 • Slavomir Borka
 • Ljubomir Tomic
 • Marina Krstić
 • Aleksandar Nesic
 • Milan Malinic
 • Danijel Veselinovic
 • Goran Stanimirović
 • Bogosav Brkić
 • Marko Savic
 • Goran Živojinović
 • Jugoslav Veljkovski
 • Lazar Kocic
 • Tatijana Savic
 • Dusko Pavic
 • Goran Stanojevic
 • Aleksandra Cvetkovic
 • Petar Arbajter
 • Zarko Ilic
 • Branislav Vodeničar
 • Stefan Ivković


- Druga nedelja -

 • Milena Ivanić
 • Nebojša Isailović
 • Ljubomir Tomic
 • Mladjan Sentic
 • Dušan Strinić
 • Petar Marjanski
 • Goran Živojinović
 • Ljubodrag Jugovic
 • Dragan Mitrović
 • Dragan Djordjevic
 • Aleksandar Kopanja
 • Dragan Stojanovic
 • Boban Ocokoljić
 • Dejan Ševaljević
 • Vladimir Tasic
 • Jelena Trajkovic
 • Marko Petrović
 • Tibor Horvat
 • Branislav Vodeničar
 • Bojan Mijalković
 • Andrija Stefanovic


- Treća nedelja -

 • Petar Arbajter
 • Ljubomir Vitorović
 • Slavomir Borka
 • Ivana Vučić
 • Ljubomir Tomic
 • Dragan Nenadov
 • Aleksandar Hristov
 • Boban Ocokoljić
 • Vladimir Djordjevic
 • Ivan Omerzu
 • Vladimir Stevic
 • Marko Radovanovic
 • Vladimir Simovic
 • Nikola Lazarevic
 • Ivana Ranković
 • Nikola Dinkic
 • Milos Komadina
 • Aleksandar Janjević
 • Zoran Nikolić
 • Jovan Bacvanski
 • Branislav Nikolic


- Četvrta nedelja -

 • Vladimir Simovic
 • Slavomir Borka
 • Maša Balović Arbajter
 • Vidoje Vukorep
 • Ivana Vučić
 • Andras Ambrus
 • Vladimir Djordjevic
 • Igor Tir
 • Milan Mihajlovic
 • Mladjan Sentic
 • Mladen Djordjevic
 • Milos Pusic
 • Milos Milisavljevic
 • Boban Ocokoljić
 • Ljubomir Tomic
 • Nikola Drmanac
 • Sladja Mitić
 • Ivana Vučić
 • Dragan Ignja
 • Željko Papulic
 • Miodrag Milčić


- Peta nedelja -

 • Maša Balović Arbajter
 • Boro Pavlovic
 • Slavomir Borka
 • Bojan Popović
 • Goran Živojinović
 • Predrag Tasic
 • Dejan Vodenicar
 • Saša Vuksanović
 • Jovan Pejic
 • Aleksa Antelj
 • Dragan Nenadov
 • Milena Ivanic
 • Milan Mihajlovic
 • Monika Popovic
 • Dragan Stojanovic
 • Anja Popovic
 • Vladimir Simovic
 • Petar Arbajter
 • Nikola Conić
 • Miodrag Petkov
 • Sasa Mihajlovic
Pravila i uslovi

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju 07.04.2017. sledeća:


PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„Naša igra za finale”

1. Opšte odredbe

1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “Naša igra za finale” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“). 

1.2. Naziv Konkursa je „Naša igra za finale“.

1.3. Konkurs počinje dana 10.04.2017. godine u 00.00.01 časova i završava se dana 14.05.2017. godine do 23.59.59 časova.

1.4. Konkurs je organizovan u 5 (pet) faza, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima.

1.5. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.

1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda brand-a Amstel.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: „Teritorija“).

1.8. Predmet Konkursa je izbor osoba koja su postigle najviše golova u okviru interaktivne igre koja je predmet ovih Pravila, a u skladu sa ovim Pravilima.

2. Pravo učestvovanja na Konkursu

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

 • lica koja su navršila 18 godina života,
 • državljani Republike Srbije,
 • sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca;
 • lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i /ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.
3. Faze Konkursa

3.1. Konkurs se sastoji iz 5 (pet) faza i to:

3.1.1. Prva Faza - Prva faza počinje dana 10.04.2017. godine u 00:01h i ista se završava dana 16.04.2017. godine u 23:59h;

3.1.2. Druga Faza - Druga faza počinje dana 17.04.2017. godine u 00:01h i ista se završava dana 23.04.2017. godine u 23:59h;

3.1.3. Treća Faza – Treća faza počinje dana 24.04.2017. godine u 00:01h i ista se završava dana 30.04.2017. godine u 23:59h;

3.1.4. Četvrta Faza - Četvrta faza počinje dana 01.05.2017. godine u 00:01h i ista se završava dana 07.05.2017. godine u 23:59h;

3.1.5. Peta Faza - Peta faza počinje dana 08.05.2017. godine u 00:01h i ista se završava dana 14.05.2017. godine u 23:59h.

3.2. Nakon svake od faza biće izvršen presek i proglašenje pobednika te faze, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima.

4. Mehanizam Konkursa

4.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da u bilo kom Idea, Mercator ili Roda objektu na Teritoriji, kupi najmanje 1 (jedno) Amstel zbirno pakovanja-Amstel 3x0,5l limenka+čaša gratis (u daljem tekstu: „Pakovanje“). Na dnu ambalaže, sa unutrašnje strane Pakovanja, nalazi se odštampan jedinstveni osmocifreni alfanumerički kod (u daljem tekstu „Kod“).

4.2. Nakon kupovine Pakovanja potrebno je da kupac ispoštuje sledeće korake:

4.2.1 Poseti web stranicu: www.amstelfinale.rs (dalje u tekstu Web stranica);

4.2.2 Registruje se na Web stranici tako što je potrebno da popuni sledeće podatke:

 • ime,
 • prezime,
 • broj mobilnog telefona,
 • e-mail adresu

kao i da pročita i prihvati Pravilia. Prihvatanjem pravila Učesnik se saglašava i prihvata obaveze propisane Pravilima. Svi uneti podaci moraju biti istiniti i tačni. Registracije u drugačijoj formi od one koja je navedena u ovim Pravilima ili ukoliko je prilikom registracije kupac nepravilno uneo Kod, registracija se neće smatrati ispravnim i neće učestvovati u Konkursu. Podaci uneti pri prvoj registraciji se sistematski pamte, pa nije potrebno da isti Učesnik pri drugom i svakom narednom pristupu Web stranici ponovo unosi ranije navedene podatke (odnosno ime, prezime, broj mobilnog telefona i e-mail adresu), osim:
 • ukoliko pristupa sa drugog internet pretraživača od onog sa kojeg je do tada pristupao,
 • u slučaju da je došlo do tehničkih smetnji,

u kom slučaju će se od Učesnika tražiti da ponovo unese te podatke (u daljem tekstu: „Ponovna registracija“). U svakom slučaju potrebno je da Učesnik pročita i prihvati pravila. Ukoliko i samo ukoliko svi podaci uneti pri Ponovnoj registraciji budu identični podacima unetim pri ranijoj registraciji, smatraće se da je reč o istom Učesniku i golovi postignuti pre Ponovne registracije i oni postignuti nakon nje, a u okviru iste faze Konkursa, će se sabirati. U suprotnom, smatraće se da nije reč o istom, već novom Učesniku.

4.2.3. Nakon uspešne prve registracije, kupac dobija obaveštenje na ekranu da se uspešno registrovao i time postaje Učesnik Konkursa (u daljem tekstu: „Učesnici“).

4.2.4. Nakon ispunjenja uslova iz odredbe člana 4.2.1. - 4.2.3. Pravila potrebno je da Učesnik unese Kod, u za to označeno polje. Učesnik može uneti Kod na Web stranici u bilo kom trenutku tokom trajanja Konkursa.

4.2.5. Učesnik može uneti neograničen broj Kodova tokom trajanja Konkursa.

4.2.6. Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom. Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristi već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da Kod nije validan i da pokuša ponovo. Učesnik je u obavezi da sačuva Kod i dokaz o kupovini Pakovanja u obliku fiskalnog računa;

4.2.7. Nakon što ispuni uslove iz prethodnih stavova ovog člana, potrebno je da Učesnik odigra igricu, koja se sastoji u izvođenju virtuelnih penala virtuelnom golmanu, a u vremenskom trajanju od 90 sekundi (u daljem tekstu: „Igra“), pri čemu je potrebno da Učesnik postigne što više golova u navedenom roku od 90 sekundi.

4.2.8. Pri prvoj registraciji i to jedino pri prvoj registraciji, ne i svakoj kasnijoj registraciji, Učesnik će biti u mogućnosti da odigra probnu igru (u daljem tekstu: Probna igra) i to samo 1 (jednom), odabirom tastera „Proba“. Rezultat ostvaren tokom Probne igre se neće uzimati u razmatranje i ne ostvaruju pravo na nagrade.

4.2.9. Nakon odigrane Probne Igre, kao i odmah nakon druge i svake naredne registracije Učesnik pritiskom na dugme „START“ započinje Igru i potrebno je da postigne što više golova u roku od 90 sekundi.

4.2.10. Po isteku 90 sekundi biće označen kraj konkretne Igre i prikazan broj, tom prilikom, postignutih golova.

4.2.11. Postupak iz ovog člana se, osim Probne igre, ponavlja pri svakoj novoj kupovini Pakovanja i registraciji, pri čemu se svi golovi koje jedan Učesnik postigne u toku jedne faze Konkursa sabiraju i Učesnik će biti rangiran na rang listi (u daljem tekstu : „Rang lista“) prema sveukupnom broju golova postignutih tokom te konkretne faze.

4.2.12. Rang lista za svaku od faza će biti dostupna na Web stranici tokom čitavog perioda trajanja Konkursa, kao i u roku od 7 (sedam) dana od isteka Konkursa. Rang lista će se svakodnevno ažurirati. Svaki Učesnik će imati priliku da vidi svoj plasman na Rang listi u svakoj od faza Konkursa.

4.2.13. Golovi ostvareni u jednoj fazi ne prenose se u narednu fazu/faze, odnosno Učesnik u svaku narednu fazu ulazi bez postignutih golova.

4.2.14. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili izvođenja penala bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

5. Nagrade i dodeljivanje nagrada

5.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodaljeno ukupno 5 (pet) glavnih nagrada (u daljem tekstu: „Glavna nagrada“) i 100 (sto) utešnih nagrada (u daljem tekstu: „Utešna nagrada“).

5.2. Glavna nagrada obuhvata:

5.2.1. 1 (jednu) ulaznicu za finale UEFA Lige Evrope u Stokholmu;

5.2.2. avio prevoz (ekonomska klasa) na relaciji Beograd-Frankfurt-Stokholm-Frankfurt-Beograd;

5.2.3. smeštaj na bazi noćenja sa doručkom u hotelu po izboru Organizatora;

5.2.4. putno osiguranje;

5.2.5. zdravstveno osiguranje;

5.2.6. kombi prevoz aerodrom Arlanda-hotel-aerodrom Arlanda.

5.2.7. kombi prevoz hotel-stadion „Friends Arena“-hotel.

5.3. Utešna nagrada je 1 (jedan) AMSTEL fudbalski dres.

5.4. Na kraju svake faze Konkursa će biti proglašen pobednik te faze i biće mu dodeljena 1 (jedna) Glavna nagrada. Pobednik je Učesnik koji postigne najveći broj golova u toj fazi (u daljem tekstu: „Pobednik“).

5.5. Na kraju svake faze Konkursa će biti dodeljeno po 20 (dvadeset) Utešnih nagrada i to Učesnicima koji su u toj konkretnoj fazi na Rang listi, prema ukupnom broju postignutih golova u toj fazi, zauzeli od drugog do dvadeset prvog mesta. U slučaju izjednačenih rezultata rangiranje dobitnika Utešnih nagrada će se vršiti prema vremenu prve registracije, odnosno Utešna nagrada će pripasti Učesniko koji se ranije prvi put registrovao na Web stranici.

5.6. Učesnik može tokom čitavog perioda Konkursa osvojiti samo 1 (jednu) Glavnu nagradu.

5.7. Učesnik koji je u jednoj od faza Konkursa osvojio Glavnu nagradu ne može u istoj toj fazi osvoji i Utešnu nagradu, ali može osvojiti Utešnu nagradu-e u ostalim fazama Konkursa.

5.8. Izuzetak od pravila iz člana 5.7. je u slučaju da lice koje je u toj fazi osvojilo Glavnu nagradu bude diskvalifikovano ili nije u mogućnosti da primi Glavnu nagrade, a iz nekog od razloga propisanih Pravilima, pa je stoga ta Glavna nagrada dodeljena dobitniku Utešne nagrade, kao narednom Učesniku na Rang listi. U tom slučaju on pored Glavne nagrade zadržava i Utešne nagradu.

5.9. Jedan isti Učesnik može po svakoj od fazama Konkursa osvojiti najviše 1 (jednu) Utešnu nagradu, odnosno maksimalno 5 (pet) Utešnih nagrada, pod uslovom da nije niti u jednoj od faza Konkursa osvojio Glavnu nagradu.

5.10. Rang lista Učesnika koji su osvojili Glavnu i Utešne nagrade u konkretnoj fazi biće objavljena u roku od 96 sata od završetka te faze na Web stranici, kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno. Organizator ima pravo da odloži objavu nedeljnih dobitnika iz opravdanih razloga, kao i u slučaju da rok za objavu dospeva na neradan dan.

5.11. Spisak najbolje rangiranih Učesnika biće objavljivani sve vreme tokom trajanja Konkursa na Web stranici, kao i 30 dana nakon završetka Konkursa.

5.12. U slučaju da su dva ili više Učesnika ostvarila isti rezultat koji predstavlja najbolji rezultat za tu fazu Konkursa, između svih tih Učesnika će biti organizovano dodatno izvođenje penala u dodatnoj igri (u daljem tekstu: „Dodatna igra“), kako bi se dobio Pobednik te faze. S tim u vezi, Učesnici će, biti kontaktirani u roku od 24 sata od isteka te faze i to putem e-mail-a koji je Učesnik dostavio prilikom registracije. Tom prilikom će svakom od Učesnika biti dostavljen po novi osmocifreni alfanumerički kod, posebno kreiran za Dodatnu igru (u daljem tekstu: „Dopunski kod“), koji će Učesnik moći da iskoriste u naredna 24h od prijema e-mail-a. Ukoliko Učesnik ne iskoristi Dopunski kod u navedenom roku smatraće se da je isti odustao od Nagrade.

5.13. Dopunska igra se izvodi tako što svaki Učesnik igra po jednu partiju u trajanju od 90 sekundi i ko postigne više golova je Pobednik. U slučaju da je rezultat nerešen dodatno šutiranje će se na isti način ponavljati sve dok jedan od Učesnika ne odnese pobedu.

5.14. Nakon odigrane Dodatne igre rangiranje Učesnika će se izvršiti prema rezultatima ostvarenim u toj igri, te će se isti, shodno postignutim rezultati rangirati kao Pobednik i dobitnik/ci Utešnih nagrada. Shodno tome, nakon završetka Dodatne igre Rang lista će biti ažurirana i konačna Rang lista će biti objavljena na Web stranici, u roku definisanom pravilima.

5.15. U slučaju izjednačenih rezultata koji daju pravo na Utešne nagrade, ti Učesnici neće igrati Dodatnu igru, već će se rangiranje između njih vršiti prema vremenu kada su se prvi put registrovali (vreme prve registracije), odnosno Utešnu nagradu će dobiti onaj Učesnik koji se ranije prvi put registrovao.

5.16. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan, te ukoliko je bio rangiran na Rang listi na poziciji koja ostvaruje pravo na Glavnu nagradu ili Utešne nagrade iste će biti dodeljena drugom Učesniku, u skladu sa Pravilima.

5.17. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5.18. Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili Glavne nagrade i Utešne nagrade će biti objavljeni na Web stranici Organizatora kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd)).

5.19. Organizator će uručiti nagradu Pobedniku u roku od 5 radnih dana pošto Organizator stupi u kontakt sa učesnikom i to u prostorijama Organizatora na adresi Omladinskih brigada 90b, 11070 Beograd, Srbija, ili na drugoj adresi određenoj od strane Organizatora.

5.20. Organizator će kontaktirati Pobednika u roku od 96 sata od završetka svake od faza, a u cilju dodele Glavne nagrade, a putem kontakta koji je učesnik dostavio prilikom registracije.

5.21. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa ma kojim od Pobednika, odnosno dobitnika Utešne nagrade, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Glavnu nagradu u roku od 2 (dva) radna dana predviđenom ovim Pravilima. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne isporuči Utešnu nagradu dobitniku Utešne nagrade ili iz razloga nije dostavio ispravne kontakt podatke prilikom registracije.

5.22. Prilikom preuzimanja Glavne nagrade, Pobednik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš), predati Kodove koje je pronašao u pakovanju, fiskalni račun kao dokaz kupovine Pakovanja i takođe dodatno predati na uvid telefonsku karticu mobilnog telefona sa registrovanim brojem. Pobednik nagrade ne mora obavezno biti i registrovani vlasnik SIM broja koji je registrovan sa Kodom, već se Pobednikom smatra osoba koja je donosilac SIM kartice sa brojem koji je registrovan sa Kodom i predlogom za koji je dodeljena nagrada. Pobednik će popuniti i potpisati odgovarajući formular prilikom preuzimanja nagrade.

5.23. Dobitnicima utešnih nagrada iste će biti uručene putem pošte na kućnu adresu koju su dostavili nakon što ih kontaktira Organizator u skladu sa Pravilima. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik Utešne nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko dobitniku Utešne nagrade ista ne bude mogla da se uruči na način opisan u ovom članu, Organizator će još jednom ponoviti dostavu. Ukoliko ni nakon ponovne dostave Utešnu nagradu ne bude moguće uručiti dobitniku Utešne nagrade, smatraće se da je isti odustao od Utešne nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Rang listi, koji za to ispunjava uslove, a na način definisan ovim Pravilima. Postupak se ponavlja dok god se ne dobije dobitnik te Utešne nagrade. Ukoliko niti jednan od Učesnika ne ostvari pravo na Utešnu nagradu u toj fazi, Utešna nagrada pripada Organizatoru.

5.24. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Pobednik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan Glavna nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Rang listi koju je za tu konkretnu fazu Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Rang listi za tu fazu koji uspunjava uslove. Sve navedeno u ovom članu pod istim uslovima važi i za dobitnika Utešne nagrade.

5.25. Ukoliko ma koji od Pobednika Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Glavne nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Glavnu nagradu, u tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku na Rang listi koju je za tu fazu Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Rang listi za tu fazu koji uspunjava uslove.

5.26. U slučaju da Pobednik ma koje od faza Konkursa nije u mogućnosti da iskoristi Glavnu nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Glavna nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Rang listi koju je za tu fazu Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Rang listi za tu fazu koji uspunjava uslove.

5.27. Pobednici svake od faza Konkursa mora da imaju važeći pasoš Republike Srbije u trenutku uručenja Glavne nagrade kao i u trenutku odlaska na putovanje i tokom čitavog perioda trajanja putovanja, a sve u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se utvrdi da nema važeći pasoš ili da postoji neka druga smetnja zbog koje nije u mogućnosti da iskoristi dobijenu Glavnu nagradu, Glavna nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Konkursu na Rang listi koju je za tu fazu Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana, Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Rang listi za tu fazu koji uspunjava uslove.

5.28. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, sa razloga kratkoće roka od obaveštavanja do datuma polaska ili drugih razloga da se prihvati Glavnu nagrade, Organizator zadržava pravo na nagradu i dodeliće je narednom Učesniku na Rang listi koju je za tu fazu Organizator objavio na Web stranici, a ukoliko niti jedan od kvalifikovanih kandidata nije u mogućnosti da se prihvati Glavne nagrade Konkurs će se smatrati bez uspeha.

5.29. Glavna nagrada je neprenosiva. Osim Pobednika lično, Glavnu nagradu će moći da preuzme i punoletna osoba koja ima overeno (kod nadležnog organa overe) specijalno punomoćje od strane Pobednika kojim se ovlašćuje da preuzme Glavnu nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima iz dostavljenim prilikom registracije, kako bi se identifikovao Pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.

5.30. Pobednik svake od faza Konkursa je u obavezi da preuzme Glavnu nagrade u roku od 2 (dva) radna dana od dana kada ga je Organizator pozvao da preuzme Glavnu nagradu, a ukoliko to ne učini u navedenom roku gudi pravo na Glavnu nagradu i ista će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Konkursu na Rang listi koju je za tu fazu Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Rang listi za tu fazu koji uspunjava uslove.

5.31. Prilikom preuzimanja Glavne nagrade Pobednik, odnosno osobe ovlašćene specijalnim punomoćjem, će potpisati izjavu o preuzimanju nagrade.

5.32. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja Pobednika niti bilo koje druge troškove Pobednika povezane sa preuzimanjem nagrada.

5.33. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Glavne nagrade ili Utešnih nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je Pobednik, odnosno dobitnik Utešne nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku na Rang listi koji uspunjava uslove propisane Pravilima za fazu u kojoj je Učesnik kome nije moguće uručiti Glavnu odnosno Utešnu nagtradu ostvario prava na istu.

6. Lični podaci

6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na fiksni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.

6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.

6.3. Pobednici i dobitnici Utešnih nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, broj telefona, adresa, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost nagrade i/ili prethodne saglasnosti Učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.4. Učesnici i svaki Pobednik na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal iz člana 6.1, vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.

7. Isključenje i ograničenje odgovornosti

7.1. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prekida programa, nemogućnosti uspostavljanja signala ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog prenosa slike i zvuka, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane Pobednika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

7.2. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi Pobednik, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

7.3. Pobednik je dužan da poštuje uputstva Ogranizatora, propise zemlje u kojoj borave za vreme korišćenja nagrade, kao i pravila hotela u kojem budu smešteni, te će biti isključivo odgovoran za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.

8. Pitanja u vezi Konkursa

8.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com.

8.2. Organizator će Učesniku koji je poslao upit na način opisan u članu 8.1. Pravila dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je Učesnik poslao upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.

9. Završne odredbe

9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

9.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem Web stranice Organizatora www.amstelfinale.rs ili preko Amstel FB stranice.

9.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.

9.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi vlasništva nad poslatim Kodovima.

9.5. Sporovi u vezi sa vlasništvom nad poslatim Kodovima neće uticati na pravilo po kome Organizator dodeljuje Glavnu nagradu osobi koja se u smislu ovih Pravila smatra Pobednikom, odnosno Utešnu nagradu osobi koja se u smislu ovih Pravila smatra dobitnikom Utešne nagrade.

9.6. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

9.7. Ova Pravila objavljuju se na Web internet stranici Organizatora.